วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

http://thaibestguide.blogspot.com/
     ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นศูนย์อนุบาลเต่าทะเล ภายในจะประกอบไปด้วยอาคารบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาเที่ยวชม มีทั้งการฉายวิดีทัศน์และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล มีบ่ออนุบาลเต่าทะเลที่มีเต่าทะเลในช่วงอายุที่แตกต่างกันจำนวนมาก ที่รวบรวมมาได้จากหาดต่างๆ ของเกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไป

http://thaibestguide.blogspot.com/

http://thaibestguide.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น