วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

แหลมงอบ ทะเลตราด

     แหลมงอบ หนึ่งในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด ซึ่งมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ มีบริการเรือท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ รอบๆทะเลตราด อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของร้านค้าจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย เช่น อาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

เขาสามมุข

     เขาสามมุข เป็นเนินเขาขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป และคนในพื้นที่ รอบๆเขามีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีถนนลาดยางล้อมรอบเขา สามารถขับรถขึ้นชมวิวหาดบางแสนในมุมสูงอย่างสวยงาม

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

http://thaibestguide.blogspot.com/
     ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นศูนย์อนุบาลเต่าทะเล ภายในจะประกอบไปด้วยอาคารบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาเที่ยวชม มีทั้งการฉายวิดีทัศน์และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล มีบ่ออนุบาลเต่าทะเลที่มีเต่าทะเลในช่วงอายุที่แตกต่างกันจำนวนมาก ที่รวบรวมมาได้จากหาดต่างๆ ของเกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไป